Ogłoszenie, którego szukasz jest nieaktywne.

Inne

  • Cena
  • Województwo zachodniopomorskie
  • Miejscowość Kołobrzeg

Opis:

Operator koparko-ładowarki klasa III wszystkie typy Celem kursu operatora koparko-ładowarki jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Kurs przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień. Program kursu: 1.Użytkowanie eksploatacyjne. 2.Dokumentacja techniczna. 3.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 4.Podstawy elektrotechniki. 5.Silniki spalinowe. 6.Elementy hydrauliki. 7.Budowa koparko-ładowarek. 8.Technologia robót. 9.Zajęcia praktyczne. Czas trwania: 134 godz. Wymagania stawiane uczestnikom kursu: •ukończone 18 lat, •wykształcenie co najmniej podstawowe, •aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko-ładowarki. Po ukończeniu kursu operatora koparko-ładowarki uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo oraz książkę operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Ciekawe oferty z tego działu:
Niemiecki - korepetycje
Niemiecki - wszystkie poziomy:). Dzieci młodzież dorośli. Pomoc w nadrabianiu zaległości i w przygotowaniu do testów kompetencji w gimnazjum, matur w liceum i technikum oraz certyfikatów ZD i...
Zobacz także >>
Porady ekspertów - zobacz artykuły
Studenckie savoir-vivre
Studenckie savoir-vivre
Postępowanie zgodne z zasadami dobrego wychowania bardzo ułatwia życie, również to skoncentrowane w murach uczelni. Wykładowcy, choć czasem rozmyślnie skracają dystans dzielący ich od...

Proszę czekać - ładowanie treści...